Можливості запровадження в Україні «тюремних відпусток» як необхідного елементу ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі

Show simple item record

dc.contributor.author Марчук, Альона Ігорівна
dc.contributor.author Марчук, Алена Игоревна
dc.contributor.author Marchuk, Alona I.
dc.date.accessioned 2018-11-28T12:50:28Z
dc.date.available 2018-11-28T12:50:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Марчук А. І. Можливості запровадження в Україні «тюремних відпусток» як необхідного елементу ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / А. І. Марчук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 237-239. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11027
dc.description Марчук А. І. Можливості запровадження в Україні «тюремних відпусток» як необхідного елементу ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / А. І. Марчук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 237-239. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject ресоціалізація засуджених ru_RU
dc.subject тюремні відпустки ru_RU
dc.subject пенітенціарна система України ru_RU
dc.subject виправні колонії ru_RU
dc.subject виїзд за межі колоній ru_RU
dc.subject режим відбування покарання ru_RU
dc.subject практика застосування системи тюремних відпусток ru_RU
dc.subject ресоциализация осужденных ru_RU
dc.subject тюремный отпуск ru_RU
dc.subject пенитенциарная система Украины ru_RU
dc.subject исправительные колонии ru_RU
dc.subject выезд за пределы колонии ru_RU
dc.subject режим отбывания наказания ru_RU
dc.subject практика применения системы тюремных отпусков ru_RU
dc.subject resocialization of convicts ru_RU
dc.subject prison holidays ru_RU
dc.subject penitentiary system of Ukraine ru_RU
dc.subject penal colonies ru_RU
dc.subject departure outside the colony ru_RU
dc.subject punishment serving regime ru_RU
dc.subject practice of prison leave system ru_RU
dc.title Можливості запровадження в Україні «тюремних відпусток» як необхідного елементу ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record