Відновлення правового статусу жертв терористичних актів

Show simple item record

dc.contributor.author Ізовіта, Андрій Миколайович
dc.contributor.author Изовита, Андрей Николаевич
dc.contributor.author Izovita, Andrii M.
dc.date.accessioned 2018-11-28T13:11:08Z
dc.date.available 2018-11-28T13:11:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ізовіта А. М. Відновлення правового статусу жертв терористичних актів / А. М. Ізовіта // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 239-242. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11028
dc.description Ізовіта А. М. Відновлення правового статусу жертв терористичних актів / А. М. Ізовіта // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 239-242. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject жертви тероризму ru_RU
dc.subject протидія тероризму ru_RU
dc.subject захист прав жертв тероризму ru_RU
dc.subject компенсація збитків ru_RU
dc.subject програми компенсації жертвам тероризму ru_RU
dc.subject договірний механізм ru_RU
dc.subject спеціальні компенсаційні фонди ru_RU
dc.subject антитерористична діяльність ru_RU
dc.subject компенсаційні механізми ru_RU
dc.subject жертвы терроризма ru_RU
dc.subject противодействие терроризму ru_RU
dc.subject защита прав жертв терроризма ru_RU
dc.subject компенсация убытков ru_RU
dc.subject программы компенсации жертвам терроризма ru_RU
dc.subject договорной механизм ru_RU
dc.subject специальные компенсационные фонды ru_RU
dc.subject антитеррористическая деятельность ru_RU
dc.subject компенсационные механизмы ru_RU
dc.subject victims of terrorism ru_RU
dc.subject countering terrorism ru_RU
dc.subject protection of the rights of victims of terrorism ru_RU
dc.subject compensation for losses ru_RU
dc.subject compensation programs for victims of terrorism ru_RU
dc.subject contractual mechanism ru_RU
dc.subject special compensation funds ru_RU
dc.subject anti-terrorism activities ru_RU
dc.subject compensatory mechanisms ru_RU
dc.title Відновлення правового статусу жертв терористичних актів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record