Щодо обгрунтованості та вмотивованості судового рішення

Show simple item record

dc.contributor.author Пожар, Вадим Георгійович
dc.contributor.author Пожар, Вадим Георгиевич
dc.contributor.author Pozhar, Vadym H.
dc.date.accessioned 2018-12-04T10:19:49Z
dc.date.available 2018-12-04T10:19:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Пожар В. Г. Щодо обгрунтованості та вмотивованості судового рішення / В. Г. Пожар // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 297-300. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11073
dc.description Пожар В. Г. Щодо обгрунтованості та вмотивованості судового рішення / В. Г. Пожар // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 297-300. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject судове рішення ru_RU
dc.subject реалізація судової влади ru_RU
dc.subject кримінальне провадження ru_RU
dc.subject обґрунтованість судового рішення ru_RU
dc.subject вмотивованість судового рішення ru_RU
dc.subject мотиви та підстави прийняття рішення ru_RU
dc.subject результати оцінки судом доказів ru_RU
dc.subject судебное решение ru_RU
dc.subject реализация судебной власти ru_RU
dc.subject уголовное производство ru_RU
dc.subject обоснованность судебного решения ru_RU
dc.subject мотивированность судебного решения ru_RU
dc.subject мотивы и основания принятия решения ru_RU
dc.subject результаты оценки судом доказательств ru_RU
dc.subject judicial decision ru_RU
dc.subject realization of judicial power ru_RU
dc.subject criminal proceedings ru_RU
dc.subject justification of the court decision ru_RU
dc.subject motivation of a court decision ru_RU
dc.subject motives and reasons for the decision ru_RU
dc.subject results of evaluation of evidence by the court ru_RU
dc.title Щодо обгрунтованості та вмотивованості судового рішення ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record