Окремі аспекти методології наукових досліджень проблем кримінального процесу

Show simple item record

dc.contributor.author Мурзановська, Аліна Владиславівна
dc.contributor.author Мурзановская, Алина Владиславовна
dc.contributor.author Murzanovska, Alina V.
dc.date.accessioned 2018-12-06T08:47:19Z
dc.date.available 2018-12-06T08:47:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Мурзановська А. В. Окремі аспекти методології наукових досліджень проблем кримінального процесу / А. В. Мурзановська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 322-325. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11105
dc.description Мурзановська А. В. Окремі аспекти методології наукових досліджень проблем кримінального процесу / А. В. Мурзановська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 322-325. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject методологія юриспруденції ru_RU
dc.subject оновлення методології ru_RU
dc.subject кримінальне право ru_RU
dc.subject дослідження проблем кримінального процесу ru_RU
dc.subject діалектичний підхід ru_RU
dc.subject системний підхід ru_RU
dc.subject критерії науковості методів ru_RU
dc.subject методология юриспруденции ru_RU
dc.subject обновление методологии ru_RU
dc.subject уголовное право ru_RU
dc.subject исследования проблем уголовного процесса ru_RU
dc.subject диалектический подход ru_RU
dc.subject системный подход ru_RU
dc.subject критерии научности методов ru_RU
dc.subject methodology of jurisprudence ru_RU
dc.subject updating methodology ru_RU
dc.subject criminal law ru_RU
dc.subject research into the problems of criminal procedure ru_RU
dc.subject dialectical approach ru_RU
dc.subject system approach ru_RU
dc.subject criteria of scientific methods ru_RU
dc.title Окремі аспекти методології наукових досліджень проблем кримінального процесу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record