Щодо подолання протидії виявленню і розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми

Show simple item record

dc.contributor.author Федосова, Олена Валеріївна
dc.contributor.author Федосова, Елена Валерьевна
dc.contributor.author Fedosova, Olena V.
dc.date.accessioned 2018-12-06T11:05:44Z
dc.date.available 2018-12-06T11:05:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Федосова О. В. Щодо подолання протидії виявленню і розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми / О. В. Федосова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 329-332. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11108
dc.description Федосова О. В. Щодо подолання протидії виявленню і розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми / О. В. Федосова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 329-332. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject розслідування корисливо-насильницьких злочинів ru_RU
dc.subject протидія розслідуванню ru_RU
dc.subject форми протидії розслідуванню ru_RU
dc.subject корисливо-насильницькі злочини, що вчиняються неповнолітніми ru_RU
dc.subject заходи нейтралізації протидії розслідуванню ru_RU
dc.subject Національна поліція ru_RU
dc.subject расследования корыстно-насильственных преступлений ru_RU
dc.subject противодействие расследованию ru_RU
dc.subject формы противодействия расследованию ru_RU
dc.subject корыстно-насильственные преступления, совершаемые несовершеннолетними ru_RU
dc.subject меры нейтрализации противодействия расследованию ru_RU
dc.subject Национальная полиция ru_RU
dc.subject investigation of mercenary-violent crimes ru_RU
dc.subject counteracting the investigation ru_RU
dc.subject forms of counteraction to the investigation ru_RU
dc.subject mistreated violent crimes committed by minors ru_RU
dc.subject measures to counteract the investigation ru_RU
dc.subject National Police ru_RU
dc.title Щодо подолання протидії виявленню і розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record