Проблемні питання забезпечення права на переклад у процедурі складання досудової доповіді

Show simple item record

dc.contributor.author Гловюк Ірина Василівна
dc.contributor.author Гловюк Ирина Васильевна
dc.contributor.author Glovyuk Iryna V.
dc.date.accessioned 2018-12-18T08:00:22Z
dc.date.available 2018-12-18T08:00:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Гловюк І. В. Проблемні питання забезпечення права на переклад у процедурі складання досудової доповіді / І. В. Гловюк // Гуманізація кримінальної відповідальності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. симп. (16-17 лист.2018 року). - Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С. 38-42. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11166
dc.description Гловюк І. В. Проблемні питання забезпечення права на переклад у процедурі складання досудової доповіді / І. В. Гловюк // Гуманізація кримінальної відповідальності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. симп. (16-17 лист.2018 року). - Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С. 38-42. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject підготовче судове провадження en_US
dc.subject досудова доповідь en_US
dc.subject права та обов’язки обвинуваченого en_US
dc.subject право на переклад en_US
dc.subject подготовительное судебное производство en_US
dc.subject досудебный доклад en_US
dc.subject права и обязанности обвиняемого en_US
dc.subject право на перевод en_US
dc.subject preparatory litigation en_US
dc.subject pre-trial report en_US
dc.subject the rights and duties of the accused en_US
dc.subject right to translation en_US
dc.title Проблемні питання забезпечення права на переклад у процедурі складання досудової доповіді en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record