Стандарт доказування "обґрунтована підозра" у кримінальному провадженні

Show simple item record

dc.contributor.author Гловюк Ірина Василівна
dc.contributor.author Гловюк Ирина Васильевна
dc.contributor.author Glovyuk Iryna V.
dc.contributor.author Степаненко, Андрій Сергійович
dc.contributor.author Степаненко, Андрей Сергеевич
dc.contributor.author Stepanenko, Andrii S.
dc.date.accessioned 2018-12-21T09:28:38Z
dc.date.available 2018-12-21T09:28:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Гловюк І. В. Стандарт доказування "обґрунтована підозра" у кримінальному провадженні / І. В. Гловюк, А. С. Степаненко // Правова позиція. - 2018. - №1 (20). - С. 13-20. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11192
dc.description Гловюк І. В. Стандарт доказування "обґрунтована підозра" у кримінальному провадженні / І. В. Гловюк, А. С. Степаненко // Правова позиція. - 2018. - №1 (20). - С. 13-20. en_US
dc.description.abstract У статті досліджується стандарт доказування «обґрунтована підозра» у кримінальному провадженні. На підставі аналізу вітчизняної та зарубіжної правозастосовної практики було визначено правову природу стандарту доказування «обґрунтована підозра» та його місце в системі стандартів доказування. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject стандарт доказування en_US
dc.subject обґрунтована підозра en_US
dc.subject ЄСПЛ en_US
dc.subject тягар доказування en_US
dc.subject заходи забезпечення кримінального провадження en_US
dc.subject стандарт доказывания en_US
dc.subject обоснованное подозрение en_US
dc.subject ЕСПЧ en_US
dc.subject бремя доказывания en_US
dc.subject меры обеспечения уголовного производства en_US
dc.subject standard of proof en_US
dc.subject reasonable suspicion en_US
dc.subject ECtHR en_US
dc.subject burden of proof en_US
dc.subject measures to ensure criminal proceedings en_US
dc.title Стандарт доказування "обґрунтована підозра" у кримінальному провадженні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record