Деякі цивілістичні проблеми "Інтернету речей"

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Євген Олегович
dc.contributor.author Харитонов, Евгений Олегович
dc.contributor.author Kharytonov, Yevhen O.
dc.contributor.author Харитонова, Олена Іванівна
dc.contributor.author Харитонова, Елена Ивановна
dc.contributor.author Kharytonova, Olena I.
dc.date.accessioned 2018-12-21T09:30:11Z
dc.date.available 2018-12-21T09:30:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Харитонов Є. О. Деякі цивілістичні проблеми "Інтернету речей" / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 530-534. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11193
dc.description Харитонов Є. О. Деякі цивілістичні проблеми "Інтернету речей" / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 530-534. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject інформаційне суспільство en_US
dc.subject феномен «Інтернет речей» en_US
dc.subject підходи до впорядкування відносин у ІТ-сфері en_US
dc.subject правове регулювання en_US
dc.subject соціальний елемент en_US
dc.subject Інтернет-відносини en_US
dc.subject регулятивні правовідносини en_US
dc.subject Інтернет-право en_US
dc.subject информационное общество en_US
dc.subject феномен «Интернет вещей» en_US
dc.subject подходы к упорядочению отношений в IT-сфере en_US
dc.subject правовое регулирование en_US
dc.subject социальный элемент en_US
dc.subject Интернет-отношения en_US
dc.subject регулятивные правоотношения en_US
dc.subject Интернет-право en_US
dc.subject information society en_US
dc.subject phenomenon of "Internet of Things" en_US
dc.subject approaches to the organization of relations in the IT sphere en_US
dc.subject legal regulation en_US
dc.subject social element en_US
dc.subject Internet Relationships en_US
dc.subject regulatory legal relationship en_US
dc.subject Internet Law en_US
dc.title Деякі цивілістичні проблеми "Інтернету речей" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record