Особливості патентного тролінгу в Україні та державно-правовий механізм його подолання

Show simple item record

dc.contributor.author Гордеюк, Алла Олександрівна
dc.contributor.author Гордеюк, Алла Александровна
dc.contributor.author Hordeiuk, Alla O.
dc.contributor.author Селевко, Володимир Борисович
dc.contributor.author Селевко, Владимир Борисович
dc.contributor.author Selevko, Volodymyr B.
dc.contributor.author Крачун, Катерина Юріївна
dc.contributor.author Крачун, Екатерина Юрьевна
dc.contributor.author Krachun, Kateryna Yu.
dc.date.accessioned 2018-12-21T14:30:12Z
dc.date.available 2018-12-21T14:30:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Гордеюк А. О. Особливості патентного тролінгу в Україні та державно-правовий механізм його подолання / А. О. Гордеюк, В. Б. Селевко, К. Ю. Крачун // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 540-543. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11197
dc.description Гордеюк А. О. Особливості патентного тролінгу в Україні та державно-правовий механізм його подолання / А. О. Гордеюк, В. Б. Селевко, К. Ю. Крачун // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 540-543. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject патентний тролінг en_US
dc.subject охорона права інтелектуальної власності en_US
dc.subject світовий економічний ринок en_US
dc.subject права патентовласників en_US
dc.subject патентний тролінг в Україні en_US
dc.subject умови патентоздатності об’єктів en_US
dc.subject зловживання системою отримання патентів en_US
dc.subject митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності en_US
dc.subject промислові зразки en_US
dc.subject концепція «FRAND» en_US
dc.subject патентный троллинг en_US
dc.subject охрана прав интеллектуальной собственности en_US
dc.subject мировой экономический рынок en_US
dc.subject права патентообладателей en_US
dc.subject патентный троллинг в Украине en_US
dc.subject условия патентоспособности объектов en_US
dc.subject злоупотребления системой получения патентов en_US
dc.subject таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности en_US
dc.subject промышленные образцы en_US
dc.subject концепция «FRAND» en_US
dc.subject patent trolling en_US
dc.subject protection of intellectual property rights en_US
dc.subject world economic market en_US
dc.subject rights of patent holders en_US
dc.subject patent trolling in Ukraine en_US
dc.subject conditions of patentability of objects en_US
dc.subject abuse of patent system en_US
dc.subject customs register of objects of intellectual property rights en_US
dc.subject industrial designs en_US
dc.subject concept «FRAND» en_US
dc.title Особливості патентного тролінгу в Україні та державно-правовий механізм його подолання en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record