Об’єкти віртуальної власності

Show simple item record

dc.contributor.author Кирилюк, Алла Володимирівна
dc.contributor.author Кирилюк, Алла Владимировна
dc.contributor.author Kyryliuk, Alla V.
dc.date.accessioned 2018-12-21T15:34:42Z
dc.date.available 2018-12-21T15:34:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Кирилюк А. В. Об’єкти віртуальної власності / А. В. Кирилюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 544-548. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11198
dc.description Кирилюк А. В. Об’єкти віртуальної власності / А. В. Кирилюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 544-548. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject віртуальний простір en_US
dc.subject електронні правовідносини en_US
dc.subject державна політика в електронній сфері en_US
dc.subject об’єкт правовідносин en_US
dc.subject Інтернет-правовідносини en_US
dc.subject електронний товар en_US
dc.subject «Інтернет речей» en_US
dc.subject об’єкт правовідносин у мережі Інтернет en_US
dc.subject розвиток інформаційно-комунікаційних технологій en_US
dc.subject доменне ім’я en_US
dc.subject віртуальні послуги en_US
dc.subject веб-сайт en_US
dc.subject виртуальное пространство en_US
dc.subject электронные правоотношения en_US
dc.subject государственная политика в электронной сфере en_US
dc.subject объект правоотношений en_US
dc.subject Интернет-правоотношения en_US
dc.subject электронный товар en_US
dc.subject «Интернет вещей» en_US
dc.subject объект правоотношений в сети Интернет en_US
dc.subject развитие информационно-коммуникационных технологий en_US
dc.subject доменное имя en_US
dc.subject виртуальные услуги en_US
dc.subject virtual space en_US
dc.subject electronic legal relations en_US
dc.subject state policy in the electronic sphere en_US
dc.subject object of legal relationship en_US
dc.subject Internet relationship en_US
dc.subject electronic product en_US
dc.subject Internet of Things en_US
dc.subject object of legal relations in the Internet en_US
dc.subject development of information and communication technologies en_US
dc.subject domain name en_US
dc.subject virtual services en_US
dc.subject website en_US
dc.title Об’єкти віртуальної власності en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record