Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 16