Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 17 by Title

Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 17 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Райхерт, К. В.; Rayhert, K. W. (2017)
  Научно-фантастические кинофильмы Vindicator, Robocop, 8Man и Ghost in the Shell предлагают различные варианты рассмотрения проблемы перемещения человеческого мозга (сознания, личности) в кибернетический организм как ...
 • Хамар, У. В.; Khamar, U. V. (2017)
  У статті досліджено історію розвитку дискусії щодо вічності світу. Унаслідок дослідження обґрунтовано, що як значущі (тобто такі, які можуть стати підставою для узагальнення) можуть бути виокремлені такі періоди щодо ...
 • Ярош, О. М.; Ярош, А. Н.; Yarosh, O. M. (2017)
  У статті розглядаються філософські й соціально-політичні аспекти понять «політичний ідеал» і «національна ідея», які впливають на світоглядну орієнтацію у вирішенні протиріч у системі «людина – суспільство – ...
 • Шаравара, О. О.; Шаравара, Е. А.; Sharavara, O. O. (2017)
  У статті аналізується проблема зміни світоглядних настанов людини під впливом технологізації її життя. Автор вважає, що концепт «технологізація суспільства» можна тлумачити як процес наповнення соціального буття ...
 • Бичков’як, О. В.; Бычковьяк, Е. В.; Bychkovyak, O. V. (2017)
  У статті проаналізовані основні значення поняття «символ»: від його первісного значення до сучасних. Зроблено спробу показати генезу поняття символу, специфіку його трактування в культурологічному аспекті. ...
 • Коляда, В. И.; Коляда, В. І.; Kolyada, V. I.; Гребинь, С. Н.; Гребінь, С. М.; Grebin, S. N. (2017)
  В статье рассматривается процесс интериоризации метода философского познания в систему теоретического знания, становление его внутренней движущей силой этого знания. Опыт исследований историко-философских проблем ...
 • Іванова, Т. В.; Иванова, Т. В.; Ivanova, T. V. (2017)
  У статті представлена конструктивістська парадигма у соціології. Соціальний конструктивізм описується як процес вбудовування об’єкта у систему культурних означень та соціальних закономірностей. Об’єкт розглядається як ...
 • Фостер, Л. Ф.; Foster, L. F.; Олійник, О. В.; Oliinyk, O. V. (2017)
  У статті запропоновано різноманітні концептуальні моделі та актуальні показники соціологічного виміру розвитку громадянського суспільства. Визначені групи показників, що описують громадянське суспільство, які ...
 • Климко, І. Г.; Климко, И. Г.; Кlimkо, I. G. (2017)
  Соціопрагматика подорожі – це її семіотичний, образний та символічний контекст у семіологічному розумінні. Дорогу як культурну цілісність і певний артефакт культури можно уявити як дискурс, «промову подорожі», ...
 • Діденко, Л. В.; Диденко, Л. В.; Didenko, L. V.; Кондрашова-Діденко, В. І.; Кондрашова-Диденко, В. И.; Kondrashova-Didenko, V. I. (2017)
  У статті розглянуті природа і зміст феномена «відповідальність». Відповідальність охарактеризована через різні візії (філософські та економічні). Обґрунтовано, що відповідальність є завжди соціальною, оскільки ...
 • Гренишен, А. М.; Grenyshen, A. M. (2017)
  Аналізується вплив імперського релігійного універсалізму на світогляд інтелектуала ХІХ ст., підданого російського царя, на прикладі Т. Шевченка, який використовував у політико-ідеологічній боротьбі сюжети з Біблії. ...
 • Рогова, О. Г.; Rogova, О. G. (2017)
  У статті розглядається проблематика становлення мирності як внутрішньої духовної якості сучасної зростаючої особистості, наслідком якої є дієва миротворчість. Запропоновано визначення поняття «тапейнофросинес» ...
 • Муратова, І. А.; Муратова, И. А.; Muratova, I. A. (2017)
  Коли технологія стає предметом соціальної філософії, тоді вузькоспеціалізований, прагматично-утилітарний розгляд технології з точки зору виробництва, корисності, використання засобів створення умов для існування ...
 • Нежива, О. М.; Нежива, О. Н.; Nezhyva, O. М. (2017)
  Автор у статті намагається розглянути становлення та розвиток української освітньої політики. У статті показано плюси та мінуси системи освіти, яка панувала в Радянському Союзі, й системи Європейського Союзу, ...
 • Долгочуб, А. Ю.; Dolhochub, A. Yu. (2017)
  В цій статті розглядається проблема класифікації феномена секуляризації. Враховуючи довгу історію вивчення секуляризації і багатозначність терміну, для зручності дослідників були створені класифікації підходів до секуляризації. ...
 • Кваша, О. П.; Кваша, А. П.; Kvasha, A. P. (2017)
  У контексті філософії всеєдності у статті аналізуються вчення С. Франка про природу, людину і суспільство. Вони оцінюються як соціальний проект, спрямований на гармонійний розвиток людства до майбутнього усеєдиного ...
 • Чорноморець, Є. М.; Черноморец, Е. М.; Chornomorets, E. M. (2017)
  Поняття символу є центральним для візантійської патристичної естетики. Візантійська патристична теорія образу розробляється на основі онтологічних принципів теоцентризму та персоналізму з використанням ...
 • Ель Гуессаб, Карім; Эль Гуэссаб, Карим; El Guessab, Karim (2017)
  Стаття присвячена питанню багаторівневості і багатомірності людини арабського світу. З’ясовано значення священних книг (Корану, Сунни) і шаріату в житті арабів. Детально проаналізовано явища і чинники, якими зумовлені ...