Історія створення та діяльність Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»

Історія створення та діяльність Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Иллюстрация

Солодухіна М. М., директор Наукової бібліотеки НУ «ОЮА»
Осягнення витоків становлення та розвитку наукової бібліотеки Національного університету "Одеська юридична академія"

Єфремова Н. В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри історії держави і права НУ «ОЮА» Створення бібліотеки при Рішельєвському ліцеї та її значення для розвитку юридичної освіти в Одесі

Іванійчук Т. Ю., канд. біол. наук, заступник директора з наукової роботи, НБ НУ «ОЮА».
Деякі роздуми щодо необхідності розбудови дієвої системи політик у бібліотеках ВНЗ

Богданович О. В., зав. відділом автоматизації бібліотечних процесів, НБ НУ «ОЮА»
История автоматизации научной библиотеки НУ "ОЮА"

Богун К. П., зав. відділом комплектування та наукової обробки документів, НБ НУ «ОЮА»
Історія та сучасність відділу комплектування та наукової обробки документів

Дремлюга О. А., зав. Научно-информационным центром, НБ НУ «ОЮА»
История создания и основные этапы развития Научно-информационного центра научной библиотеки

Макуха С. М., зав. відділом абонементів, НБ НУ «ОЮА»
Відділ абонементів: минуле та сучасність

Опольська Т. І., зав. відділом науково-методичної роботи, НБ НУ «ОЮА»
Історичні віхи діяльності відділу науково-методичної роботи

Сіроткіна Г. Я. , зав. відділом читальних залів, НБ НУ «ОЮА»
Деякі аспекти роботи з фондом у читальному залі НБ НУ «ОЮА»

Стефанчишена Т. М., зав. інформаційно-бібліографічним відділом, НБ НУ «ОЮА»
Методологія створення бібліографічних покажчиків

Фідаєва Т. Ю., зав. відділом рідкісних видань, НБ НУ «ОЮА»
Скарбниця фонду Відділу рідкісних видань Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»

Зубченко Н. І., зав. сектором інформетрії та сприяння публікаційній активності науковців, НБ НУ «ОЮА»
Сприяння публікаційній активності науковців: виклики сучасності

Recent Submissions