Політична толерантність як імператив процесу забезпечення соціально-політичної стабільностіFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада К 41.086.02
    Спеціалізована вчена рада К 41.086.02 приймає до розгляду і проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук зі спеціальностей: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»