Забезпечувальні заходи в третейському розгляді: новели процесуального законодавства

Show simple item record

dc.contributor.author Бут, Ілля Олександрович
dc.contributor.author Бут, Илья Александрович
dc.contributor.author But, Illia O.
dc.date.accessioned 2019-03-04T13:05:59Z
dc.date.available 2019-03-04T13:05:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Бут І. О. Забезпечувальні заходи в третейському розгляді: новели процесуального законодавства / І. О. Бут // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 605-608. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11321
dc.description Бут І. О. Забезпечувальні заходи в третейському розгляді: новели процесуального законодавства / І. О. Бут // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 605-608. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject процесуальне законодавство en_US
dc.subject забезпечення позову en_US
dc.subject третейський розгляд en_US
dc.subject Закон України «Про третейські суди» en_US
dc.subject відшкодування збитків en_US
dc.subject оскарження ухвал про вжиття заходів забезпечення позову en_US
dc.subject процессуальное законодательство en_US
dc.subject обеспечения иска en_US
dc.subject третейское разбирательство en_US
dc.subject Закон Украины «О третейских судах» en_US
dc.subject возмещение убытков en_US
dc.subject обжалования постановлений о принятии мер обеспечения иска en_US
dc.subject procedural legislation en_US
dc.subject securing a claim en_US
dc.subject arbitration proceedings en_US
dc.subject Law of Ukraine "On Arbitration Courts" en_US
dc.subject indemnification en_US
dc.subject appeals against enforcement actions en_US
dc.title Забезпечувальні заходи в третейському розгляді: новели процесуального законодавства en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record