Щодо визначення поняття та ознак спрощеного позовного провадження у цивільному процесі

Show simple item record

dc.contributor.author Франчук, Анна Сергіївна
dc.contributor.author Франчук, Анна Сергеевна
dc.contributor.author Franchuk, Anna S.
dc.date.accessioned 2019-03-12T14:42:28Z
dc.date.available 2019-03-12T14:42:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Франчук А. С. Щодо визначення поняття та ознак спрощеного позовного провадження у цивільному процесі / А. С. Франчук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 630-635. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11332
dc.description Франчук А. С. Щодо визначення поняття та ознак спрощеного позовного провадження у цивільному процесі / А. С. Франчук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 630-635. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject спрощене позовне провадження en_US
dc.subject цивільний процес en_US
dc.subject судова система України en_US
dc.subject позовне провадження en_US
dc.subject прискорене судочинство en_US
dc.subject ознаки спрощеного позовного провадження en_US
dc.subject ознаки прискореного провадження en_US
dc.subject упрощенное исковое производство en_US
dc.subject гражданский процесс en_US
dc.subject судебная система Украины en_US
dc.subject исковое производство en_US
dc.subject ускоренное судопроизводство en_US
dc.subject признаки упрощенного искового производства en_US
dc.subject признаки ускоренного производства en_US
dc.subject simplified claim proceedings en_US
dc.subject civil procedure en_US
dc.subject judicial system of Ukraine en_US
dc.subject claim proceedings en_US
dc.subject expedited legal proceedings en_US
dc.subject signs of simplified action proceedings en_US
dc.subject signs of accelerated production en_US
dc.title Щодо визначення поняття та ознак спрощеного позовного провадження у цивільному процесі en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record