Проблемні аспекти правової діяльності фондової біржі в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Бойченко, Едуард Гаврилович
dc.contributor.author Бойченко, Эдуард Гаврилович
dc.contributor.author Boichenko, Eduard H.
dc.date.accessioned 2019-03-18T09:36:18Z
dc.date.available 2019-03-18T09:36:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Бойченко Е. Г. Проблемні аспекти правової діяльності фондової біржі в Україні / Е. Г. Бойченко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 659-662. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11346
dc.description Бойченко Е. Г. Проблемні аспекти правової діяльності фондової біржі в Україні / Е. Г. Бойченко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 659-662. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject фондова біржа en_US
dc.subject фондовий ринок en_US
dc.subject Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» en_US
dc.subject функції фондової біржі en_US
dc.subject індикатори біржової торгівлі en_US
dc.subject проблеми функціонування фондових бірж en_US
dc.subject українські емітенти en_US
dc.subject фондовая биржа en_US
dc.subject фондовый рынок en_US
dc.subject Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» en_US
dc.subject функции фондовой биржи en_US
dc.subject индикаторы биржевой торговли en_US
dc.subject проблемы функционирования фондовых бирж en_US
dc.subject украинские эмитенты en_US
dc.subject stock exchange en_US
dc.subject stock market en_US
dc.subject Law of Ukraine "On Securities and Stock Market" en_US
dc.subject stock exchange functions en_US
dc.subject stock trading indicators en_US
dc.subject problems of functioning of stock exchanges en_US
dc.subject Ukrainian issuers en_US
dc.title Проблемні аспекти правової діяльності фондової біржі в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record