Дискреційні повноваження арбітражного керуючого у справах про банкрутство

Show simple item record

dc.contributor.author Данілов, Артем Іванович
dc.contributor.author Данилов, Артем Иванович
dc.contributor.author Danilov, Artem I.
dc.date.accessioned 2019-03-22T13:23:43Z
dc.date.available 2019-03-22T13:23:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Данілов А. І. Дискреційні повноваження арбітражного керуючого у справах про банкрутство / А. І. Данілов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 693-695. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11358
dc.description Данілов А. І. Дискреційні повноваження арбітражного керуючого у справах про банкрутство / А. І. Данілов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 693-695. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject арбітражний керуючий en_US
dc.subject справи про банкрутство en_US
dc.subject дискреційні повноваження арбітражного керуючого en_US
dc.subject дебіторська заборгованість en_US
dc.subject майно боржника en_US
dc.subject арбитражный управляющий en_US
dc.subject дела о банкротстве en_US
dc.subject дискреционные полномочия арбитражного управляющего en_US
dc.subject дебиторская задолженность en_US
dc.subject имущество должника en_US
dc.subject arbitrage manager en_US
dc.subject bankruptcy cases en_US
dc.subject discretionary powers of the arbitration manager en_US
dc.subject receivables en_US
dc.subject property of the debtor en_US
dc.title Дискреційні повноваження арбітражного керуючого у справах про банкрутство en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record