Соціокомунікативний аспект професійної компетенції фахівця

Show simple item record

dc.contributor.author Барабанова, Наталія Ростиславівна
dc.contributor.author Барабанова, Наталья Ростиславовна
dc.contributor.author Barabanova, Nataliia R.
dc.contributor.author Грушевська, Юлія Андріївна
dc.contributor.author Грушевская, Юлия Андреевна
dc.contributor.author Hrushevska, Yuliia A.
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:31:51Z
dc.date.available 2019-03-25T09:31:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Барабанова Н. Р. Соціокомунікативний аспект професійної компетенції фахівця / Н. Р. Барабанова, Ю. А. Грушевська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 710-712. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11364
dc.description Барабанова Н. Р. Соціокомунікативний аспект професійної компетенції фахівця / Н. Р. Барабанова, Ю. А. Грушевська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 710-712. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject професійна компетенція фахівця en_US
dc.subject аналіз наукової літератури en_US
dc.subject комунікативна компетентність en_US
dc.subject соціокомунікативна компетентність en_US
dc.subject склад професійної компетенції en_US
dc.subject проблеми володіння компетенцією en_US
dc.subject профессиональная компетенция специалиста en_US
dc.subject анализ научной литературы en_US
dc.subject коммуникативная компетентность en_US
dc.subject социокоммуникативная компетентность en_US
dc.subject состав профессиональной компетенции en_US
dc.subject проблемы владения компетенцией en_US
dc.subject professional competence of a specialist en_US
dc.subject analysis of scientific literature en_US
dc.subject communicative competence en_US
dc.subject socio-communicative competence en_US
dc.subject composition of professional competence en_US
dc.subject problems possession of competence en_US
dc.title Соціокомунікативний аспект професійної компетенції фахівця en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record