Дослідження стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків

Show simple item record

dc.contributor.author Завальська, Любов Володимирівна
dc.contributor.author Завальская, Любовь Владимировна
dc.contributor.author Zavalska, Liubov V.
dc.date.accessioned 2019-04-03T12:07:05Z
dc.date.available 2019-04-03T12:07:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Завальська Л. В. Дослідження стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків / Л. В. Завальська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 724-727. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11372
dc.description Завальська Л. В. Дослідження стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків / Л. В. Завальська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 724-727. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject лексика в мовленні політиків en_US
dc.subject дослідження лексики en_US
dc.subject проблеми політичного мовлення en_US
dc.subject жаргонна лексика en_US
dc.subject лексеми з молодіжного жаргону en_US
dc.subject кримінальні жаргонізми en_US
dc.subject розмовна лексика en_US
dc.subject публічне мовлення en_US
dc.subject лексика в речи политиков en_US
dc.subject исследования лексики en_US
dc.subject проблемы политического вещания en_US
dc.subject жаргонная лексика en_US
dc.subject лексемы из молодежного жаргона en_US
dc.subject уголовные жаргонизмы en_US
dc.subject разговорная лексика en_US
dc.subject публичная речь en_US
dc.subject vocabulary in the speech of politicians en_US
dc.subject vocabulary research en_US
dc.subject problems of political broadcasting en_US
dc.subject jargon lexicon en_US
dc.subject lexemes from youth slang en_US
dc.subject criminal slang en_US
dc.subject colloquial vocabulary en_US
dc.subject public speech en_US
dc.title Дослідження стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record