Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 17 травня 2019 р.). У 2-х т. Т. 1

Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 17 травня 2019 р.). У 2-х т. Т. 1

 

Recent Submissions

  • Unknown author (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2019-05-17)
    Перший том збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Правове життя сучасної України» відображає результати філософських, політичних, соціологічних, загальнотеоретичних та історико-правових досліджень держави ...