Позитивні аспекти зарубіжного досвіду у сфері опіки та піклування

Show simple item record

dc.contributor.author Яніцька, Інна Анатоліївна
dc.contributor.author Яницкая, Инна Анатольевна
dc.contributor.author Yanitska, Inna A.
dc.date.accessioned 2019-06-07T08:09:11Z
dc.date.available 2019-06-07T08:09:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Яніцька І. А. Позитивні аспекти зарубіжного досвіду у сфері опіки та піклування / І. А. Яніцька // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 673-675. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11726
dc.description Яніцька І. А. Позитивні аспекти зарубіжного досвіду у сфері опіки та піклування / І. А. Яніцька // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 673-675. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject встановлення опіки та піклування en_US
dc.subject неспроможність до здійснення опіки en_US
dc.subject непридатність до виконання обов'язків опікуна en_US
dc.subject спільне здійснення опіки en_US
dc.subject установление опеки и попечительства en_US
dc.subject неспособность к осуществлению опеки en_US
dc.subject непригодность к выполнению обязанностей опекуна en_US
dc.subject совместное осуществление опеки en_US
dc.subject establishment of guardianship and care en_US
dc.subject failure to carry out a burn en_US
dc.subject unsuitability for the duties of the guardian en_US
dc.subject joint exercise of the ward en_US
dc.title Позитивні аспекти зарубіжного досвіду у сфері опіки та піклування en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record