Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина І

Show simple item record

dc.contributor.author Бурий, А. Р.
dc.contributor.author Бурый, А. Р.
dc.contributor.author Buryi, A. R.
dc.date.accessioned 2019-06-26T12:25:28Z
dc.date.available 2019-06-26T12:25:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Бурий А. Р. Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина І / А. Р. Бурий // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2016. - Вип. 14. - С. 14-18. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/11787
dc.description Бурий А. Р. Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина І / А. Р. Бурий // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2016. - Вип. 14. - С. 14-18. en_US
dc.description.abstract У статті досліджено ключові бінарні смислові структури в російській культурі її «золотого» періоду. Зокрема, актуалізовано суперечливість полеміки західників і слов’янофілів, які пропонували ідеалізовані шляхи розв’язання реальних проблем культурно-історичного розвитку Росії. На підставі аналізу протистояння «консерваторів» і «прогресистів» осмислено роль літератури й літературної критики в російській культурі ХІХ століття, їхній вплив на громадсько-політичну думку. Обґрунтовано невдачу лібералізму як «третьої сили» російської класичної культури, що послідовно відтісняється й дискредитується одночасно й охоронницькою, і радикальною стороною культурного протистояння. Доведено, що соціокультурне укорінення насильства та радикалізму в російській культурі мало доленосний для її розвитку характер. en_US
dc.description.abstract В статье исследованы бинарные смысловые структуры в русской культуре её «золотого» века. В частности, актуализирована противоречивость полемики западников и славянофилов, предлагавших идеализированные пути решения реальных проблем культурно-исторического развития страны. На материале анализа противостояния «консерваторов» и «прогрессистов» осмыслена роль литературы и литературной критики в русской культуре XIX века, их влияние на общественно-политическую мысль. Обоснована неудача либерализма как «третьей силы» русской классической культуры, последовательно оттесняемой и дискредитируемой одновременно и охранительной, и радикальной стороной культурного противостояния. Доказано, что социокультурное укоренение насилия и радикализма в русской культуре имело судьбоносный для её развития характер.
dc.description.abstract The articles analyses the key binary structures of the “golden Age” of Russian culture. The author stresses the contradictions of debates of Westernizers and Slavophiles, which searched for idealistic ways to solve real forms of Russia’s cultural and historical development. Having analyzed the contradictions of “conservatives” and “progressists”, the author defines the role of literature and literary criticism for the Russian culture of the nineteenth century, the influence of both onto the socio-political thought in Russia. The author explains the failure of liberalism as the “third power” in Russian classic culture, which consequently was pushed aside and discredited by both the protective and the radical side of cultural opposition. The author concludes that the sociocultural rootedness of violence and radicalism in Russian culture defined its development.
dc.language.iso other en_US
dc.subject російська культура en_US
dc.subject лібералізм en_US
dc.subject радикалізм en_US
dc.subject нігілізм en_US
dc.subject західники en_US
dc.subject слов’янофіли en_US
dc.subject русская культура en_US
dc.subject либерализм en_US
dc.subject радикализм en_US
dc.subject нигилизм en_US
dc.subject западники en_US
dc.subject славянофилы en_US
dc.subject Russian culture en_US
dc.subject liberalism en_US
dc.subject radicalism en_US
dc.subject nihilism en_US
dc.subject Westernizers en_US
dc.subject Slavophiles en_US
dc.title Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина І en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record