Відносини держави і церкви : "симфонія влад"Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • Бальжик Ірена Анатоліївна
    канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденціїї