Бальжик Ірена Анатоліївна

Бальжик Ірена Анатоліївна

 

Recent Submissions

 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, І. А.; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhyk, Irena A. (Одеса : Фенікс, 2019)
 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, І. А.; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhyk, Irena A. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Інтерпретація питань прав людини з державно-правової точки зору та державно-світської ідеології та практики, з одного боку, та з погляду сучасної православної доктрини про людину та її права, з іншого, не завжди збігаються. ...
 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, І. А.; Бальжик, И. А.; Balzhyk, Irena A.; Тіщенко, Юлія Валеріївна; Тіщенко, Ю. В.; Тищенко, Юлия Валерьевна; Tishchenko, Yuliia V. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Для здобувачів вищої освіти центру заочного та дістанційного навчання. У навчально-методичному посібнику розглянуті теоретичні засади церковного права, основи діяльності християнських церков у сучасній Україні, джерела ...
 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhik, Irena A. (2018-12)
 • Бальжик, Ирэна Анатольевна; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Balzhik, Irena A. (Одеса : Фенікс, 2015)
  Монография посвящена общетеоретическому исследованию отношений государства и церкви, в основе которых лежит концепция «симфонии властей». Доказано, что симфоническая модель отношений является характерной только для государства ...
 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhik, Irena A. (2007)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. ...
 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhyk, Irena A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Бальжик, Ирэна Анатольевна; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Balzhik, Irena A. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Бальжик, Ирэна Анатольевна; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Balzhik, Irena A. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhik, Irena A. (2007)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, ...