Актуальні проблеми держави і права. – 2018. – Випуск 80: Recent submissions