Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки)Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Самойленко Олена Анатоліївна
    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»