Категорія «предмет посягання» в криміналістичній науці

Show simple item record

dc.contributor.author Самойленко, Олена Анатоліївна
dc.contributor.author Самойленко, Елена Анатольевна
dc.contributor.author Samoilenko, Olena A.
dc.date.accessioned 2019-10-30T08:06:22Z
dc.date.available 2019-10-30T08:06:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Самойленко О. А. Категорія «предмет посягання» в криміналістичній науці / О. А. Самойленко // Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: матеріали. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження акад. М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / За заг. ред. О. Г. Рувіна; уклад.: Полтавський А. О., Юдіна О. В., Форіс Ю. Б. – Київ.: КНДІСЕ Мін. юст. України, 2018. – С. 212-214. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12038
dc.description Самойленко О. А. Категорія «предмет посягання» в криміналістичній науці / О. А. Самойленко // Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: матеріали. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження акад. М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / За заг. ред. О. Г. Рувіна; уклад.: Полтавський А. О., Юдіна О. В., Форіс Ю. Б. – Київ.: КНДІСЕ Мін. юст. України, 2018. – С. 212-214. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Київ en_US
dc.subject "предметні злочини" en_US
dc.subject категорія "предмет посягання" en_US
dc.subject предмет злочину en_US
dc.subject речові докази у справі en_US
dc.subject "предметные преступления" en_US
dc.subject категория "предмет посягательства" en_US
dc.subject предмет преступления en_US
dc.subject вещественные доказательства по делу en_US
dc.subject "substantive crimes" en_US
dc.subject category "object encroachment" en_US
dc.subject the object of the crime en_US
dc.subject material evidence in the case en_US
dc.title Категорія «предмет посягання» в криміналістичній науці en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Самойленко Олена Анатоліївна
    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»

Show simple item record