Бакаянова Нана Мезенівна

Бакаянова Нана Мезенівна

 

Сфера наукових інтересів: вдосконалення організації та діяльності адвокатури, розвиток адвокатського самоврядування


Навчальні дисципліни, що викладаються: адвокатура України, адвокатура у системі надання безоплатної правової допомоги

Recent Submissions

 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M.; Полянський, Юрій Євгенович; Полянський, Ю. Є.; Полянский, Юрий Евгеньевич; Polianskyi, Yurii Ye.; Свида, Олексій Георгійович; Свида, О. Г.; Свида, Алексей Георгиевич; Svyda, Oleksii H. (Universidad del Zulia, 2020)
  Changes in IT information technologies in the judiciary have become particularly evident in the context of the pandemic in an urgent need to file documents electronically, hold online court hearings, and the need to ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M.; Артеменко, Ігор Анатолійович; Артеменко, І. А.; Артеменко, Игорь Анатольевич; Artemenko, Ihor A.; Пушкар, Сергій Іванович; Пушкар, С. І.; Пушкарь, Сергей Иванович; Pushkar, Serhii I.; Науменко, Сергій Михайлович; Науменко, С. М.; Науменко, Сергей Михайлович; Naumenko, Serhii M.; Naumenko, Serhiy; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В.; Кубаенко, Андрей Владимирович; Kubaienko, Andrii V. (Allied Business Academies, 2020)
  The article is devoted to the study of the specifics of the institute for evaluating as an element of the state judicial system. It is clarified the purpose of evaluating judges and the importance of the institute for ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M.; Свида, Олексій Георгійович; Свида, О. Г.; Свида, Алексей Георгиевич; Svyda, Oleksii H.; Деменчук, Марина Олександрівна; Деменчук, М. О.; Деменчук, Марина Александровна; Demenchuk, Maryna O.; Джабурія, Олена Олександрівна; Джабурія, О. О.; Джабурия, Елена Александровна; Dzhaburiia, Olena O.; Dzhaburiya, Olena; Фоміна, Оксана Ігорівна; Фоміна, О. І.; Фомина, Оксана Игоревна; Fomina, Oksana I. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The relevance of the article is to find the answer to the question of the reasonableness of the abolition of the attorney 's monopoly in Ukraine. The object of the study of this article was the social legal relationship ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Bakaianova, Nana M.; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В.; Kubaienko, Andrii V.; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Kislitsyna, Iryna O. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Сучасна концепція реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів» (галузь знань 08 «Право», третій (освітньо-науковий) рівень, спеціальність 081 ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Bakaianova, Nana M.; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Kubaienko, Andrii V.; Свида, Олексій Георгійович; Svyda, Oleksii G. (Одеса : Фенікс, 2020)
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Bakaianova, Nana M.; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В.; Kubaienko, Andrii V.; Свида, Олексій Георгійович; Свида, О. Г.; Svyda, Oleksii H. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація діяльності Національної поліції України та оперативних підрозділів» (галузь знань 26 «Цивільна безпека», другий (магістерський) рівень, спеціальність 262 ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M.; Деменчук, Марина Олександрівна; Деменчук, М. О.; Demenchuk, Maryna O. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Актуальні проблеми правового регулювання адвокатської діяльності» підготовлено для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія» з метою засвоєння ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезеновна; Бакаянова, Н. М.; Bakaianova, Nana M.; Билиця, Ігор Олегович; Билиця, І. О.; Bylytsia, Igor O. (Одеса : Фенікс, 2020)
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезеновна; Бакаянова, Н. М.; Bakaianova, Nana M.; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Адвокатська етика» підготовлений для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія» з метою засвоєння ними знань про основні ціннісні категорії ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M.; Крижановська, Олена Володимирівна; Крижановська, О. В.; Крыжановская, Елена Владимировна; Kryzhanovska, Olena V.; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Кубаєнко, А. В.; Кубаенко, Андрей Владимирович; Kubaienko, Andrii V. (ASERS Publishing, 2019)
  The paper investigates human and citizen rights in Ukraine, their reflection in modern international regulations, in the laws of Ukraine. The features of the implementation of law enforcement in modern conditions are ...
 • Коломієць, Вадим Юрійович; Коломієць, В. Ю.; Коломиец, Вадим Юрьевич; Kolomiiets, Vadym Yu.; Лук'яненко, Тетяна Володимирівна; Лук'яненко, Т. В.; Лукьяненко, Татьяна Владимировна; Lukianenko, Tetiana V.; Лазарева, Дарія Володимирівна; Лазарева, Д. В.; Лазарева, Дарья Владимировна; Lazareva, Dariia V.; Lazareva, Daria; Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M.; Каденко, Оксана Олегівна; Каденко, О. О.; Каденко, Оксана Олеговна; Kadenko, Oksana O. (EBSCO Industries, 2020)
  The authors investigated the features of the legal regulation of the functioning and organizational aspects of the activities of the authorities, the competence of which includes ensuring the security of the court, judges, ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Н. М.; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У статті досліджується поняття організаційної (організаційно-правової) форми адвокатської діяльності. Автор доводить, що поняття організаційної (організаційно-правової) форми саме адвокатської діяльності спотворено відображає ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M. (Одеса : Екологія, 2019)
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M. (Одеса : Юридична література, 2018)
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезеновна; Bakaianova, Nana M. (2017)
 • Бакаянова, Нана Мезеновна; Бакаянова, Нана Мезенівна; Bakaianova, Nana M. (Одеса : Юридична література, 2018)
 • Бакаянова, Н. М.; Бакаянова, Н. М.; Bakayanova, N. M. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016)
  У статті досліджуються питання розвитку науки про адвокатуру. Визначено поняття об’єкта, пред мета адвокатології, її методологію. Об’єктом адвокатології є адвокатура та діяльність адвокатів, предметом – закономірності ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds