Процесуальний інститут арешту судна для забезпечення морської вимоги у господарському процесі в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Селіванов, М. Г.
dc.contributor.author Selivanov, Mykhailo
dc.contributor.author Селиванов, М.Г.
dc.date.accessioned 2019-11-25T09:16:21Z
dc.date.available 2019-11-25T09:16:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Селіванов М. Г. Процесуальний інститут арешту судна для забезпечення морської вимоги у господарському процесі в Україн / М. Г. Селіванов // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), І. В. Сафін (заст. голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - № 6. – C. 36-48. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12096
dc.description Селіванов М. Г. Процесуальний інститут арешту судна для забезпечення морської вимоги у господарському процесі в Україн / М. Г. Селіванов // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), І. В. Сафін (заст. голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - № 6. – C. 36-48.. en_US
dc.description.abstract У статті визначено ґенезу та особливості процесуального інституту арешту судна для забезпечення морської вимоги у господарському процесі в Україні. Досліджується процес становлення цього інституту в Україні та його запровадження відповідно до Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про арешт на морські судна” від 20.12.2011 р. №4190-VI та “Про приєднання України до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна” від 07.09.2011 р. №3702-VI. Відзначається, що всі прибережні держави мають свої національні правила, які регулюють відносини щодо арешту суден. В різних державах ці правила можуть значно відрізнятися. У сучасному світі є чітка тенденція інтернаціоналізації права, що передбачає його уніфікацію. Зрозуміло, що повна уніфікація права, у т. ч. морського, неможлива та навряд чи потрібна, проте згладжування таких відмінностей – це об’єктивна необхідність, яка вже давно відзначається міжнародною морською спільнотою. Виокремлюються умови та докази для арешту судна для забезпечення морської вимоги відповідно до господарського процесуального законодавства, яке діяло уподовж 2012–2017 років, а також відповідно до змін, що було внесено до нього наприкінці 2017 року. Звертається увага на те, що судова практика, що мала місце після оновлення процесуального законодавства, дає можливість зробити висновок про те, що суди у процесі розгляду зазначеної категорії справ зменшили кількість додаткових доказів, які раніше вимагалися, стосовно доказування можливості вибуття судна за межі України, а також мають більш прогресивне ставлення до визначення розміру зустрічного забезпечення у зв’язку з арештом судна. Ключові слова: арешт, судно, арешт судна, морські вимоги, господарський процес, Господарський процесуальний кодекс. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject ship arrest en_US
dc.subject maritime claims en_US
dc.subject commercial proceedings en_US
dc.subject Commercial Procedural Code en_US
dc.subject арешт судна en_US
dc.subject морські вимоги en_US
dc.subject господарський процес en_US
dc.subject Господарський процесуальний кодекс en_US
dc.subject арест судна en_US
dc.subject морские требования en_US
dc.subject хозяйственный процесс en_US
dc.subject Хозяйственный процессуальный кодекс en_US
dc.title Процесуальний інститут арешту судна для забезпечення морської вимоги у господарському процесі в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record