Актуальні проблеми довічного позбавлення волі: міжнародний та національний аспекти

Show simple item record

dc.contributor.author Бойко, Марія Геннадіївна
dc.contributor.author Boiko, Mariia H.
dc.date.accessioned 2019-12-04T13:39:04Z
dc.date.available 2019-12-04T13:39:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Бойко М. Г. Актуальні проблеми довічного позбавлення волі: міжнародний та національний аспекти / М. Г. Бойко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листоп. 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 523-526. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12132
dc.description Бойко М. Г. Актуальні проблеми довічного позбавлення волі: міжнародний та національний аспекти / М. Г. Бойко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листоп. 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 523-526. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject кримінально-виконавче право en_US
dc.subject актуальні проблеми en_US
dc.subject покарання en_US
dc.subject довічне позбавлення волі en_US
dc.subject статистика en_US
dc.subject міжнародний досвід en_US
dc.subject національний досвід en_US
dc.subject уголовно-исполнительное право en_US
dc.subject актуальные проблемы en_US
dc.subject наказание en_US
dc.subject пожизненное лишение свободы en_US
dc.subject статистика en_US
dc.subject международный опыт en_US
dc.subject национальный опыт en_US
dc.subject penal law en_US
dc.subject actual problems en_US
dc.subject punishment en_US
dc.subject life imprisonment en_US
dc.subject statistics en_US
dc.subject international experience en_US
dc.subject national experience en_US
dc.title Актуальні проблеми довічного позбавлення волі: міжнародний та національний аспекти en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record