Фінансовий контроль

Show simple item record

dc.contributor.author Латковська, Тамара Анатоліївна
dc.contributor.author Латковская, Тамара Анатольевна
dc.contributor.author Latkovska, Tamara A.
dc.contributor.author Сідор, Михайло Іванович
dc.contributor.author Сидор, Михаил Иванович
dc.contributor.author Sidor, Mykhailo I.
dc.contributor.author Койчева, Ольга Семенівна
dc.contributor.author Койчева, Ольга Семеновна
dc.contributor.author Koicheva, Olha S.
dc.date.accessioned 2019-12-06T09:00:59Z
dc.date.available 2019-12-06T09:00:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Латковська Т. А. Фінансовий контроль: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Т. А. Латковська, М. І. Сідор, О. С. Койчева. - Одеса : Фенікс, 2019. – 61 с. – Режим доступу: en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12149
dc.description Латковська Т. А. Фінансовий контроль: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Т. А. Латковська, М. І. Сідор, О. С. Койчева. - Одеса : Фенікс, 2019. – 61 с. – Режим доступу: en_US
dc.description.abstract Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject адміністративне право en_US
dc.subject адміністративний контроль en_US
dc.subject адміністративна відповідальність en_US
dc.subject административное право en_US
dc.subject административный контроль en_US
dc.subject административная ответственность en_US
dc.subject Administrative Law en_US
dc.subject administrative control en_US
dc.subject administrative responsibility en_US
dc.title Фінансовий контроль en_US
dc.title.alternative Навчально-методичний посібник en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record