Організація державної служби в Україні. Загальна частина



Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • * Навчально-методичні видання кафедри
  • Біла-Тіунова Любов Романівна
    доктор юридичних наук, професор
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​