Організація діяльності державного службовця

Show simple item record

dc.contributor.author Бедний, Олег Ігорович
dc.contributor.author Бедный, Олег Игоревич
dc.contributor.author Bednyi, Oleh
dc.contributor.author Корнута, Людмила Михайлівна
dc.contributor.author Корнута, Людмила
dc.contributor.author Kornuta, Ludmila М.
dc.contributor.author Васильківська, Вікторія Владиславівна
dc.contributor.author Васильковская, Виктория Владиславовна
dc.contributor.author Vasylkivska, Victoria
dc.date.accessioned 2019-12-06T12:17:09Z
dc.date.available 2019-12-06T12:17:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Бедний О. І. Організація діяльності державного службовця: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання) / О. І. Бедний, Л. М. Корнута, В. В. Васильківська. - Одеса : Фенікс, 2019. - 93 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12156
dc.description Бедний О. І. Організація діяльності державного службовця: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання) / О. І. Бедний, Л. М. Корнута, В. В. Васильківська. - Одеса : Фенікс, 2019. - 93 с. en_US
dc.description.abstract Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject державна служба en_US
dc.subject публічна служба en_US
dc.subject державний службовець en_US
dc.subject навчально-методичний посібник en_US
dc.subject государственная служба en_US
dc.subject публичная служба en_US
dc.subject государственный служащий en_US
dc.subject учебно-методическое пособие en_US
dc.subject state service en_US
dc.subject public service en_US
dc.subject public servant en_US
dc.subject manual en_US
dc.title Організація діяльності державного службовця en_US
dc.title.alternative навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання) en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record