Положення про дотримання академічної доброчесності в Національному університеті «Одеська юридична академія»

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-12-09T07:28:33Z
dc.date.available 2019-12-09T07:28:33Z
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12163
dc.description.abstract Положення про дотримання академічної доброчесності наукових робіт в Національному університеті "Одеська юридична академія" (далі - Положення) визначає засади дотримання академічної доброчесності та запобігання академічному плагіату, як невід'ємної складової внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. en_US
dc.subject Положення про дотримання академічної доброчесності en_US
dc.subject академічна доброчесність en_US
dc.subject academic integrity en_US
dc.title Положення про дотримання академічної доброчесності в Національному університеті «Одеська юридична академія» en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record