Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.001

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.001 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зіньковського Ігоря Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 104 від 29 січня 2020 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради ДФ 26.142.001 ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Recent Submissions