Selectivity and minimization: customs control principles

Show simple item record

dc.contributor.author Harmash, Alina
dc.contributor.author Гармаш, А. И.
dc.date.accessioned 2020-02-20T12:29:13Z
dc.date.available 2020-02-20T12:29:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Harmash A. Selectivity and minimization: customs control principles / A. Harmash // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. - № 6. – C. 29 - 38. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12314
dc.description Harmash A. Selectivity and minimization: customs control principles / A. Harmash // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. - № 6. – C. 29 - 38. en_US
dc.description.abstract У статті досліджуються принципи здійснення митного контролю, особлива увага приділяється розгляду принципів мінімізації та вибірковості. Митний контроль представляє собою одну із основних операцій, від якісного проведення якої залежить дотримання законодавства України з питань митної справи, що забезпечує захист інтересів держави, а також правильність нарахування і справляння митних платежів, та отже, поповнення бюджетів держави. У статті ставиться наголос на тому, що вибірковість та мінімізація являються основоположними принципами митного контролю. Це, так би мовити, дві сторони одного аркушу. Обрання результативних та ефективних митних формальностей, дія яких буде спрямована на об’єкт митного контролю (митне оформлення товарів із ознаками ризикованості), а також обмеження тільки такими формами митного контролю, які є мінімально достатні та необхідні для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. Дотримання цих принципів митного контролю є запорукою застосування ризик орієнтованого підходу в митній справі України, оскільки ці принципи пов’язані з таким методом митного контролю як управління ризиками в митній справі України. Особливу увагу у статті присвячено системі управління ризиками, як основному базисному методу принципів митного контролю. Цей метод дозволяє оптимально використовувати ресурси митниць Державної митної служби України, не зменшуючи при цьому ефективність митного контролю, та звільняючи сумлінних декларантів від зайвого “суб’єктивізму та людського фактору” щодо прийнятті управлінських рішень при митному контролі та митному оформленні. en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject таможенный контроль en_US
dc.subject управления рисками en_US
dc.subject формы таможенного контроля en_US
dc.subject автоматизированная система анализа и управления рисками en_US
dc.subject митний контроль en_US
dc.subject управління ризиками en_US
dc.subject форми митного контролю en_US
dc.subject автоматизована система аналізу та управління ризиками en_US
dc.subject customs control en_US
dc.subject risk management en_US
dc.subject customs control forms en_US
dc.subject automated risk analysis and management system en_US
dc.title Selectivity and minimization: customs control principles en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record