Реформування публічного управління в Україні у контексті євроінтеграції

Show simple item record

dc.contributor.author Нестеренко, К. О.
dc.contributor.author Богатирьова, М. О.
dc.contributor.author Nesterenko, Kateryna
dc.contributor.author Bohatyrova, Maryna
dc.date.accessioned 2020-02-21T10:56:29Z
dc.date.available 2020-02-21T10:56:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Нестеренко К. О., Богатирьова М. О. Реформування публічного управління в Україні у контексті євроінтеграції / К. О.Нестеренко, М. О. Богатирьова // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. - № 6. – C. 52 - 65. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12316
dc.description Нестеренко К. О., Богатирьова М. О. Реформування публічного управління в Україні у контексті євроінтеграції / К. О.Нестеренко, М. О. Богатирьова // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. - № 6. – C. 52 - 65. en_US
dc.description.abstract У статті розкрито зміст поняття публічного управління, показано та визначено проблеми його становлення в Україні. Визначаються основні чинники, що вплинули на появу нової форми управління у державному секторі – публічного управління. На основі дослідження особливостей моделей управління у державному секторі обґрунтовується необхідність впровадження напрямку європеїзації та обґрунтовано напрямки адаптації європейської практики для виявлення можливостей оновлення публічного управління в Україні на науково обґрунтованих та практичних засадах. en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject публичное управление en_US
dc.subject государственное управление en_US
dc.subject эволюция модели управления в государственном секторе en_US
dc.subject публічне управління en_US
dc.subject державне управління en_US
dc.subject еволюція моделі управління у державному секторі en_US
dc.subject public administration en_US
dc.subject state administration en_US
dc.subject European integration en_US
dc.subject reform of public administration en_US
dc.title Реформування публічного управління в Україні у контексті євроінтеграції en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record