Конституційне право України : навчально-методичний посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Терлецький, Дмитро Сергійович
dc.contributor.author Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна
dc.contributor.author Батан, Юрій Дмитрович
dc.contributor.author Бальцій, Юрій Юрійович
dc.contributor.author Волкова, Дарія Євгенівна
dc.contributor.author Єзеров, Альберт Анатолійович
dc.contributor.author Животовська, Ірина Юріївна
dc.contributor.author Крусян, Анжеліка Романівна
dc.contributor.author Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна
dc.contributor.author Мішина, Наталя Вікторівна
dc.contributor.author Назарко, Аркадій Тимофійович
dc.contributor.author Олькіна, Олена Володимирівна
dc.contributor.author Панасюк, Віта Миколаївна
dc.date.accessioned 2020-03-11T13:45:46Z
dc.date.available 2020-03-11T13:45:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Конституційне право України : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / Д. С. Терлецький, М. В. Афанасьєва, Ю. Д. Батан та ін. ; за заг. ред. Д. С. Терлецького. - Одеса : 2020. - 242с. Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12412 DOI 10.32837/11300.12412 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12412
dc.description Конституційне право України : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / Д. С. Терлецький, М. В. Афанасьєва, Ю. Д. Батан та ін. ; за заг. ред. Д. С. Терлецького. - Одеса : 2020. - 242с. Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12412 DOI 10.32837/11300.12412
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія». en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject конституційне право України en_US
dc.subject конституційні конфлікти en_US
dc.subject конституційна юстиція en_US
dc.subject конституціоналізм en_US
dc.subject форми народовладдя en_US
dc.subject конституційно- правова відповідальність en_US
dc.subject конституційна відповідальність en_US
dc.subject методика викладання конституційного права en_US
dc.subject конституционное право Украины en_US
dc.subject конституционные конфликты en_US
dc.subject конституционная юстиция en_US
dc.subject конституционализм en_US
dc.subject формы народовластия en_US
dc.subject конституционно-правовая ответственность en_US
dc.subject конституционная ответственность en_US
dc.subject методика преподавания конституционного права en_US
dc.subject constitutional law of Ukraine en_US
dc.subject constitutional conflicts en_US
dc.subject constitutional justice en_US
dc.subject constitutionalism en_US
dc.subject forms of democracy en_US
dc.subject constitutional liability en_US
dc.subject constitutional and legal liability en_US
dc.subject methodology of constitutional law teaching en_US
dc.title Конституційне право України : навчально-методичний посібник en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record