Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.002

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.002 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Прущак Валерії Євгенівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 429 від 23 березня 2020 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії»

Recent Submissions

  • Прущак, Валерія Євгенівна; Prushchak, V. E. (Одеса, 2020-03-27)
    Дисертація є першим у науці цивільного процесуального права України спеціальним комплексним дослідженням правової регламентації процедури врегулювання спору за участю судді як самостійного способу альтернативного вирішення ...