Врегулювання спору за участю судді у цивільному судочинстві УкраїниFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.002
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.002 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Прущак Валерії Євгенівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 429 від 23 березня 2020 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії»