Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.003

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.003 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Аліної Сніжанни Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 603 від 06 травня 2020 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії»

Recent Submissions

  • Аліна, Сніжанна Степанівна; Alina, S. S. (Одеса, 2020)
    Дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним комплексним дослідженням спадкування ІТ-об’єктів за сучасним цивільним законодавством. У межах дослідження здійснено комплексний аналіз законодавства та ...