Спадкування ІТ-об’єктів за сучасним цивільним законодавствомFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.003
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.003 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Аліної Сніжанни Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 603 від 06 травня 2020 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії»