Досудове розслідування

Show simple item record

dc.contributor.author Аленін, Юрій Павлович
dc.contributor.author Аленин, Юрий Павлович
dc.contributor.author Alenin, Yury
dc.contributor.author Аркуша, Лариса Ігорівна
dc.contributor.author Аркуша, Лариса Игоревна
dc.contributor.author Arkusha, Larysa
dc.contributor.author Гловюк, Ірина
dc.contributor.author Гловюк, Ирина Васильевна
dc.contributor.author Hloviuk, Iryna V.
dc.contributor.author Волошина, Владлена Костянтинівна
dc.contributor.author Волошина, Владлена Константиновна
dc.contributor.author Voloshyna, Vladlena K.
dc.contributor.author Малахова, Ольга Валентинівна
dc.contributor.author Малахова, Ольга Валентиновна
dc.contributor.author Malakhova, Olha V.
dc.contributor.author Торбас, Олександр Олександрович
dc.contributor.author Торбас, Александр Александрович
dc.contributor.author Torbas, Oleksandr
dc.date.accessioned 2020-05-15T11:01:55Z
dc.date.available 2020-05-15T11:01:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Аленін Ю. П. Досудове розслідування : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / Ю. П. Аленін, Л. І. Аркуша, І. В. Гловюк, В. К. Волошина, О. В. Малахова, О. О. Торбас. - Одеса, 2020. - 141 с. - Режим доступу: dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12565. - DOI: 10.32837/11300.12565 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12565
dc.description Аленін Ю. П. Досудове розслідування : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / Ю. П. Аленін, Л. І. Аркуша, І. В. Гловюк, В. К. Волошина, О. В. Малахова, О. О. Торбас. - Одеса, 2020. - 141 с. - Режим доступу: dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12565. - DOI: 10.32837/11300.12565 en_US
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти (магістратура) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Досудове розслідування». Посібник містить навчальну (робочу навчальну) програму начальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject кримінальний процес en_US
dc.subject досудове розслідування en_US
dc.subject навчально-методичний посібник en_US
dc.subject уголовный процесс en_US
dc.subject досудебное расследование en_US
dc.subject учебно-методическое пособие en_US
dc.subject criminal procedure en_US
dc.subject pre-trial investigation en_US
dc.subject manual en_US
dc.title Досудове розслідування en_US
dc.title.alternative навчально-методичний посібник en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record