Особливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині

Show simple item record

dc.contributor.author Аніщук, Н. В.
dc.contributor.author Аніщук, Ніна Володимирівна
dc.contributor.author Анищук, Н. В.
dc.contributor.author Анищук, Нина Владимировна
dc.contributor.author Anischuk, Nina V.
dc.contributor.author Anischuk, N. V.
dc.date.accessioned 2020-05-24T20:48:43Z
dc.date.available 2020-05-24T20:48:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Аніщук Н. В. Особливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 27-33. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12579
dc.description Аніщук Н. В. Особливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 27-33. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації права жінок на носіння хіджабу у Туреччині. Ґендерний аналіз, застосований в процесі дослідження, надає можливість виявити коло гострих проблем, що пов’язані із дотриманням прав жінок у Туреччині, зокрема, права на свободу віросповідання жінок у Туреччині. en_US
dc.description.abstract Особенности реализации права женщин на ношение хиджаба в Турции. Статья посвящена исследованию особенностей реализации права женщин на ношение хиджаба в Турции. Гендерный анализ, использованный в процессе исследования, дает возможность определить круг острых проблем, связанных с соблюдением прав женщин в Турции, в частности, права на свободу вероисповедания женщин в Турции.
dc.description.abstract Features of realizing the right of women to wear the hijab in Turkey. The article is devoted to the problem of realizing the right of women to wear the hijab in Turkey. The gender analysis used in the research process makes it possible to identify a range of acute problems related to the observance of women’s rights in Turkey, in particular, the right to freedom of religion of women in Turkey.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject права жінок en_US
dc.subject хіджаб en_US
dc.subject ґендерне питання en_US
dc.subject релігійні права en_US
dc.subject Туреччина en_US
dc.subject права женщин en_US
dc.subject хиджаб en_US
dc.subject гендерный вопрос en_US
dc.subject религиозные права en_US
dc.subject Турция en_US
dc.subject women’s rights en_US
dc.subject hijab en_US
dc.subject gender issue en_US
dc.subject religious rights en_US
dc.subject Turkey en_US
dc.title Особливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record