Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Євген Олегович
dc.contributor.author Харитонов, Евгений Олегович
dc.contributor.author Kharytonov, Yevhen O.
dc.contributor.author Сафончик, Оксана Іванівна
dc.contributor.author Сафончик, Оксана Ивановна
dc.contributor.author Safonchyk, Oksana I.
dc.contributor.author Адамова, Олена Семенівна
dc.contributor.author Адамова, Елена Семеновна
dc.contributor.author Adamova, Olena S.
dc.contributor.author Адаховська, Надія Сергіївна
dc.contributor.author Адаховская, Надежда Сергеевна
dc.contributor.author Adakhovska, Nadiia S.
dc.contributor.author Дрогозюк, Крістіна Борисівна
dc.contributor.author Дрогозюк, Кристина Борисовна
dc.contributor.author Drohoziuk, Kristina B.
dc.contributor.author Колодін, Денис Олексійович
dc.contributor.author Колодин, Денис Алексеевич
dc.contributor.author Kolodin, Denis O.
dc.contributor.author Колодіна, Анна Сергіївна
dc.contributor.author Колодина, Анна Сергеевна
dc.contributor.author Kolodina, Anna S.
dc.contributor.author Кривенко, Юлія Василівна
dc.contributor.author Кривенко, Юлия Васильевна
dc.contributor.author Kryvenko, Yuliia V.
dc.contributor.author Некіт, Катерина Георгіївна
dc.contributor.author Некит, Екатерина Георгиевна
dc.contributor.author Nekit, Kateryna H.
dc.contributor.author Токарева, Віра Олександрівна
dc.contributor.author Токарева, Вера Александровна
dc.contributor.author Tokareva, Vira O.
dc.contributor.author Федоров, Валентин Андрійович
dc.contributor.author Федоров, Валентин Андреевич
dc.contributor.author Fedorov, V. A.
dc.contributor.author Спасова, К. І.
dc.contributor.author Спасова, Катерина Іванівна
dc.contributor.author Spasova, K. I.
dc.contributor.author Килимник, Ю. А.
dc.contributor.author Kylymnyk, Yu. A.
dc.date.accessioned 2020-06-01T06:45:48Z
dc.date.available 2020-06-01T06:45:48Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, О. С. Адамова та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 121 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12593 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12593
dc.description Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, О. С. Адамова та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 121 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12593 en_US
dc.description.abstract У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Організаційно-правове забезпеченя страховоїдіяльності в Україні», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету Публічного управління Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject поняття страхування en_US
dc.subject страхове право en_US
dc.subject класифікація страхування en_US
dc.subject страхове зобов’язання en_US
dc.subject договори страхування en_US
dc.subject понятие страхования en_US
dc.subject страховое право en_US
dc.subject классификация страхования en_US
dc.subject страховое обязательство en_US
dc.subject договоры страхования en_US
dc.subject the concept of insurance en_US
dc.subject fears right en_US
dc.subject insurance classification en_US
dc.subject insurance liability en_US
dc.subject insurance contracts en_US
dc.title Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record