Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Євген Олегович
dc.contributor.author Харитонов, Є. О.
dc.contributor.author Давидова, Ірина Віталіївна
dc.contributor.author Давидова, І. В.
dc.contributor.author Сафончик, Оксана Іванівна
dc.contributor.author Сафончик, О. І.
dc.contributor.author Орзіх, Юрій Геннадійович
dc.contributor.author Орзіх, Ю. Г.
dc.contributor.author Цибульська, Ольга Юріївна
dc.contributor.author Цибульська, О. Ю.
dc.contributor.author Фомічова, Наталя Василівна
dc.contributor.author Фомічова, Н. В.
dc.date.accessioned 2020-06-24T20:00:37Z
dc.date.available 2020-06-24T20:00:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Спадкове право : навчально-методичний посібник / Є. О. Харитонов, І. В. Давидова, О. І. Сафончик та ін.; за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Сафончик, О. І. Цибульської. – Одеса : Фенікс, 2019. – 80 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12648
dc.description Спадкове право : навчально-методичний посібник / Є. О. Харитонов, І. В. Давидова, О. І. Сафончик та ін.; за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Сафончик, О. І. Цибульської. – Одеса : Фенікс, 2019. – 80 с. en_US
dc.description.abstract У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Спадкове право», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти спеціалізації 081-Право (кваліфікація «магістр права») факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять і завдання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та заліку. Розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject поняття спадкового права en_US
dc.subject види спадкування en_US
dc.subject спадкування за заповітом en_US
dc.subject оформлення права на спадщину en_US
dc.subject поняття та сутність спадкового договору en_US
dc.subject понятие наследственного права en_US
dc.subject виды наследования en_US
dc.subject наследование по завещанию en_US
dc.subject оформление права на наследство en_US
dc.subject понятие и сущность наследственного договора en_US
dc.subject the concept of inheritance law en_US
dc.subject types of inheritance en_US
dc.subject inheritance by will en_US
dc.subject registration of the right to inheritance en_US
dc.subject the concept and essence of the inheritance agreement en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Спадкове право en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record