Принципи міжнародних комерційних договорів УШДРУА та lex mercatoria в контексті міжнародного приватного права

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.03
    цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право