Органiзацiйно-правовi основи діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.07
    адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право