Давидова Ірина Віталіївна

Давидова Ірина Віталіївна

 

Recent Submissions

 • Давидова, Ірина Віталівна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Kulinich, Olha O.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Давидова, Ірина Віталіївна; Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denys O.; Фасій, Богдан Володимирович; Fasii, Bohdan V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna H.; Сафончик, Оксана Іванівна; Safonchyk, Oksana I.; Радейко, Роман Ігорович; Radeiko, Roman I.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Tolmachevska, Yuliia O. (Одеса: Юридична література, 2018)
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються ...
 • Давидова, І. В. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ : Видавничий «Гельветика», 2020)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України щодо ідентифікації особи, зокрема електронного підпису, яка в умовах карантину набуває особливо вагомого значення. Введений постановою Кабінету Міністрів України від ...
 • Луцюк, Павло Сергійович; Луцюк, П. С.; Луцюк, Павел Сергеевич; Lutsiuk, Pavlo S.; Lutsyuk, Pavlo; Болокан, Інна Вікторівна; Болокан, І. В.; Болокан, Инна Викторовна; Bolokan, Inna V.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Чанишева, Аліна Рашидівна; Чанишева, А. Р.; Чанишева, Алина Рашидовна; Chanysheva, Alina R.; Якимчук, Світлана Олексіївна; Якимчук, С. О.; Якимчук, Светлана Алексеевна; Yakymchuk, Svitlana O. (Los Hemisferios University, 2020)
  This article analyze the effectiveness of insurance medicine and the negative consequences of its work, which we could observe in the first period of the pandemic. The research methodology is based on general and special ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Резніченко, Семен Васильович; Резніченко, С. В.; Резниченко, Семен Васильевич; Reznichenko, Semen V. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The purpose of this study is to examine some aspects of personal data protection in the social network, a comparative analysis of the protection of personal data in the social network under Ukrainian and European ...
 • Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O. (San Javier, 2020)
  The article analyzes the current state of the sports organization system in Ukraine. The authors of the article argue that thesports system in Ukraine needs to be reformed in light of current trends in world sports. First ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Резніченко, Семен Васильович; Резніченко, С. В.; Резниченко, Семен Васильевич; Reznichenko, Semen V. (Одеса : Фенікс, 2020)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзіх, Ю. Г.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Спадкове право», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти спеціалізації 081-Право (кваліфікація «магістр ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Чанишева, Аліна Рашидівна; Чанишева, А. Р.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Костова, Наталя Іванівна; Костова, Н. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидка, В. Г.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Вступ до приватного права», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої всвіти (ІІ курс факультету ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права», які розроблені відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Житлове право» та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2018)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna Vitaliyivna (Одеса : Фенікс, 2018)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2018)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (2019)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (2019)

View more